Project Noordzijde 109Gasselternijveenschemond

0 (0 beschikbaar) Aantal woningen
0
1 Aantal kamers
1
 m² Perceel oppervlakte
933 m²

Omschrijving

UNIEKE KANS!
In het landelijk gelegen dorp Gasselternijveenschemond wat wordt gekenmerkt door lintbebouwing bieden wij in opdracht van de provincie Drenthe nu een bouwkavel aan. Het betreft een kavel van 933 m2 eigen grond en deze is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. De provincie heeft de kavel in 2014 gekocht met als reden de toenmalige opstallen te amoveren en de bodem en het grondwater te saneren. Deze verontreiniging was het gevolg van het voormalige tankstation op deze ...

UNIEKE KANS!
In het landelijk gelegen dorp Gasselternijveenschemond wat wordt gekenmerkt door lintbebouwing bieden wij in opdracht van de provincie Drenthe nu een bouwkavel aan. Het betreft een kavel van 933 m2 eigen grond en deze is bestemd voor de bouw van een vrijstaande woning. De provincie heeft de kavel in 2014 gekocht met als reden de toenmalige opstallen te amoveren en de bodem en het grondwater te saneren. Deze verontreiniging was het gevolg van het voormalige tankstation op deze locatie. De sanering is inmiddels afgerond en daarom kan de grond nu met de bestemming wonen als bouwkavel verkocht worden.
Er zijn geen nutsvoorzieningen aanwezig op het perceel en er dient gasloos gebouwd te worden.

De kavel ligt aan de doorgaande weg van Gasselternijveen naar Stadskanaal op een steenworp afstand van het altijd gezellige Stadskanaal. Het dorp is strategisch gelegen ten opzichte van de uitvalswegen richting Assen en Groningen met diverse voorzieningen voor onderwijs, cultuur en winkel- en uitgaansgelegenheden.  

De verkoopprocedure verloopt volgens een inschrijving en gaat als volgt:
De kijkmomenten vinden plaats op woensdag 15 maart van 15.00-16.00 uur en vrijdag 17 maart van 14.30 - 15.30 uur.
Graag vooraf aanmelden via mail of telefoon naar ons kantoor.
De inschrijving sluit op 19 april 2023 en de gunning vindt uiterlijk 10 mei 2023 plaats.
De overdracht van de kavel is uiterlijk 6 maanden na de gunning. De provincie behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen de kavel niet aan een partij te gunnen.

Bij de verkoop is een projectnotaris betrokken. Het transport zal via deze notaris geschieden, de notaris in kwestie betreft Veldkamp & Prins notarissen te Borger.

In bijgaand bestemmingsplan is de locatie van het bouwblok weergegeven. Omdat het bouwvlak relatief ver van de weg is gelegen is de gemeente gevraagd of dit ook aangepast kan worden. De gemeente heeft middels een principebesluit aangegeven bereid te zijn mee te werken aan het verplaatsen van het bouwvlak waarbij de woning (het hoofdgebouw) voor minimaal 50% binnen het bestaande bouwvlak moet vallen om de zogenaamde kruimelregeling, met betrekking tot de benodigde vergunningen, toe te kunnen passen. Daarbij wordt onder andere de voorwaarde gesteld dat het plan wordt afgestemd met de omwonenden.  

Koper dient er rekening mee te houden dat deze kavel ten tijde van de levering met 21% BTW belast wordt.  

VERDER:

* Het genoemde adres is voorlopig. Het huisnummer wordt officieel toegekend met de omgevingsvergunning te zijner tijd.

* De Provincie is gerechtigd om de gunning afhankelijk te stellen van de uitkomst van een door de Provincie desgewenst uit te voeren integriteits- en/of solvabiliteitsonderzoek conform de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB). De Provincie is gerechtigd een externe partij te verzoeken om dienaangaande een voor de Provincie niet bindend advies of adviezen uit te brengen. De toepasselijkheid van de Wet BIBOB bij provinciale vastgoedtransacties is nader bepaald in een separate bijlage in de brochure.  

* Op kantoor is alle beschikbare informatie aanwezig met betrekking tot het bestemmingsplan en de beschikking aangaande een uitgevoerde bodem- en grondwatersanering.
Neem gerust contact met ons op voor de brochure en/of een vrijblijvend gesprek!
 
Deze informatie is geheel vrijblijvend, ten aanzien van de juistheid van de vermelde informatie kan door ons geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Foto's Foto's (13)

Woningtypen

Bouwkavel Bouwkavel Bouwkavel Bouwkavel Bouwkavel

Bouwkavel

€ 1 tot € 1 v.o.n.
1 m² 1 m² wonen
slaapkamers 1 kamer
Back to top